Verschillen & Verbanden

Hoe toon je een verband aan tussen twee variabelen in SPSS? Wanneer is een verschil een verschil? Wat is significantie en hoe toon je dat aan in SPSS? Kun je ook voorspellingen maken met SPSS? Op deze vragen, en meer, krijg je in dit onderdeel antwoord. Dit is de SignifiKoning module, na afronding ben jij de SPSS Koning van je opleiding!

Wat heb je nodig om deze module goed te doorlopen? Ten eerste heb je wel wat basiskennis van statistiek nodig en kun je je weg al een beetje vinden in SPSS. Een werkende versie van SPSS heb je uiteraard ook nodig! Alle instructiefilmpjes maken gebruik van de standaard dataset. Bij sommige instructies wordt er een apart bestand gebruikt, dit staat er dan bij. Download deze en open de dataset via SPSS. Het is ook handig om de voorbeeld vragenlijst te downloaden en erbij te houden. Voor alle onderwerpen die te oefenen zijn is er oefenmateriaal beschikbaar.

Wat gaan we doen?

Data verzamelen (onderzoek doen) doe je met een reden. Je wilt ergens een uitspraak over doen. Van ter voren moet je daar over nadenken en formuleer je aannames. Pas daarna ga je over tot actie. De basisstappen van een onderzoeker zijn:

Basisstappen
Stap 1
Hypothesen formuleren
Stap 2
Onderzoek doen
Stap 3
Statistische toets voor verschillen of verbanden kiezen
Stap 4
Toets kijkt of er een verschil of verband is zoals aangenomen in de hypothesen.
SPSS geeft met een significantiewaarde aan in hoeverre je een betrouwbare uitspraak kan doen
Stap 5
Interpretatie en conclusie trekken

Om deze stappen goed te kunnen doorlopen heb je ook wat basiskennis nodig van hypothesen, significantie en samenhang. Een Koning kan niet analyseren zonder basiskennis.

Deze module is opgebouwd uit drie delen

Basiskennis
 • Hypothesen
 • Significantie
 • Samenhang
Significantie toetsen
 • Significantietoetsen introductie
 • Student t one sample
 • Student t independent samples
 • Student t paired samples
 • Mann-Whitney U
 • Wilcoxon
 • Chi kwadraat (one Sample)
 • Verschil toets (Chi-kwadraat)
 • Kruskal Wallis
 • Oneway Anova
Verbanden en lineaire regressie
 • Cramer’s V
 • Spearman’s rangcorrelatie
 • Pearson’s correlatie
 • Lineaire regressie (enkelvoudig / multipele)
Staat jouw onderwerp er niet bij? Staat jouw onderwerp er niet bij?
Mail dan via idee@SPSSKoning.nl . Als we jouw idee ontwikkelen, krijg jij je 1 jaar GRATIS toegang tot SPSSKoning.nl!